Polityka Prywatności

Wprowadzenie

1.1 Zobowiązujemy się do ochrony prywatności naszych partnerów biznesowych, odwiedzających stronę i użytkowników usług.

1.2 Niniejsza polityka obowiązuje w przypadku, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych naszych partnerów biznesowych, odwiedzających stronę internetową i użytkowników usług; innymi słowy, gdy określimy cele i środki przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Używamy plików cookie na naszej stronie. W zakresie, w jakim te pliki cookie nie są ściśle niezbędne do świadczenia naszej strony internetowej i powiązanych usług, poprosimy Cię o zgodę na korzystanie z plików cookie podczas pierwszej Twojej wizyty na naszej stronie internetowej.

1.4 Nasza strona internetowa zawiera kontrolę prywatności, która wpływa na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych. Korzystając z mechanizmów kontroli prywatności, możesz określić, czy chcesz otrzymywać bezpośrednią komunikację marketingową i ograniczyć publikację informacji. Możesz uzyskać dostęp do kontroli prywatności za pośrednictwem http://meridiusmedical.com/privacy-policy/

1.5 W tej polityce “my”, “nas” i “nasz” odnoszą się do Meridius Medical Ltd. Aby uzyskać więcej informacji o nas, zobacz Rozdział 13.

 

KREDYT

2.1 Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

3.1 W sekcji 3 określiliśmy:

(a) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;

(b) cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; i

(c) podstawy prawne przetwarzania.

3.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej witryny i usług (“dane o użytkowaniu”). Dane o użytkowaniu mogą obejmować Twój adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, długość wizyty, odsłon strony i ścieżki nawigacji na stronie, a także informacje o czasie, częstotliwości i strukturze korzystania z usługi. Źródłem danych o użytkowaniu jest nasz system śledzenia Analytics. Te dane użytkowania mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

3.3 Możemy przetwarzać dane Twojego konta (“dane konta”). Dane konta mogą zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail. Źródłem danych konta jesteś Ty. Dane konta mogą być przetwarzane w celu obsługi naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii naszych zapasowych baz danych i komunikowania się z Tobą. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe zarządzanie naszą stroną internetową i firmą.

3.4 Możemy przetwarzać informacje zawarte w Twoim osobistym profilu na naszej stronie internetowej (“dane profilu”). Dane profilu mogą zawierać imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcia profilowe. Dane profilu mogą być przetwarzane w celu umożliwienia i monitorowania korzystania z naszej witryny i usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe zarządzanie naszą stroną internetową i firmą.

3.5 Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które są dostarczane w trakcie korzystania z naszych usług (“dane serwisowe”). Dane usługi mogą zawierać imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Źródłem danych usługi jesteś Ty. Dane serwisowe mogą być przetwarzane w celu obsługi naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych i komunikowania się z Tobą. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe zarządzanie naszą stroną internetową i firmą.

3.6 Możemy przetwarzać informacje, które przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług (“dane publikacji”). Dane publikacyjne mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji i administrowania naszą witryną i usługami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe zarządzanie naszą stroną internetową i firmą.

3.7 Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym zapytaniu dotyczącym towarów i / lub usług (“dane dotyczące zapytania”). Dane dotyczące zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i / lub usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe zarządzanie naszą stroną internetową i firmą.

3.8 Możemy przetwarzać informacje dotyczące naszych relacji z klientami, w tym dane kontaktowe klientów (“dane dotyczące relacji z klientami”). Dane dotyczące relacji z klientami mogą zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz informacje zawarte w komunikacji między nami a Państwem. Źródłem danych dotyczących relacji z klientem jesteś Ty. Dane dotyczące relacji z klientami mogą być przetwarzane w celu zarządzania relacjami z klientami, komunikowania się z klientami, rejestrowania tych komunikatów oraz promowania naszych produktów i usług wśród klientów. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie relacjami z naszymi klientami.

3.9 Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i usług, które zawierasz z nami i / lub za pośrednictwem naszej strony internetowej (“dane transakcji”). Dane dotyczące transakcji mogą zawierać dane kontaktowe, dane karty oraz szczegóły transakcji. Dane transakcyjne mogą być przetwarzane w celu dostarczania zakupionych towarów i usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na Twoją prośbę, do zawarcia takiej umowy i naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie właściwego administrowania naszą stroną internetową i firmą.

3.10 Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i / lub newsletterów (“dane powiadomień”). Dane dotyczące powiadomień mogą być przetwarzane w celu przesłania odpowiednich powiadomień i / lub biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB wykonanie umowy między Tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na Twoją prośbę, do zawarcia takiej umowy.

3.11 Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z jakimkolwiek komunikatem, który do nas wysyłasz (“dane dotyczące korespondencji”). Dane korespondencji mogą zawierać treść komunikacyjną i metadane związane z komunikacją. Nasza strona internetowa wygeneruje metadane związane z komunikacją za pomocą formularzy kontaktowych na stronie internetowej. Dane korespondencji mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i prowadzenia rejestrów. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową oraz biznes i komunikacja z użytkownikami.

3.13 Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe wskazane w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

3.14 Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe wskazane w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ubezpieczenia, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwa ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

3.15 Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, o których mowa w niniejszej sekcji 3, możemy również przetwarzać dowolne z Państwa danych osobowych, jeśli przetwarzanie takie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Państwa podstawowych interesów lub podstawowych interesów innej osoby fizycznej.

3.16 Proszę nie przekazywać nam danych osobowych innych osób, chyba że zostaniemy o to poproszeni.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM

4.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi grupy naszych spółek, czyli naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i wszystkim jej podmiotom zależnym, o ile jest to zasadnie konieczne do tych celów oraz według podstaw prawnych określonych w niniejszej polityce. Informacje o naszej grupie firm można znaleźć na stronie meridiusmedical.com.

4.2 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i / lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to zasadnie niezbędne do celów uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, niezależnie od tego, czy toczy się postępowanie w sądzie lub w ramach postępowania administracyjnego lub pozasądowego.

4.4 Transakcje finansowe dotyczące naszej witryny i usług są LUB mogą być obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych, WorldPay. Będziemy udostępniać dane dotyczące transakcji naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności, zwracania takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań dotyczących takich płatności i zwrotów. Informacje na temat zasad i praktyk ochrony prywatności dostawców usług płatniczych można znaleźć na stronie https://online.worldpay.com/terms/privacy i https://www.worldpay.com/uk/comprehensive-privacy-policy.

4.6 Dodatkowo, oprócz ujawnienia określonych danych osobowych, o których mowa w niniejszej sekcji 4, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, gdy takie ujawnienie jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich podstawowych interesów lub podstawowych interesów innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, gdy ujawnienie takie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

 

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

5.1 W tym rozdziale 5 podajemy informacje o okolicznościach, w jakich dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5.2 My i inne nasze spółki należące do grupy posiadamy biura i obiekty w Republice Korei (Korea Południowa) i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Komisja Europejska podjęła “decyzję w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony” w odniesieniu do przepisów dotyczących ochrony danych w każdym z tych krajów. Przesyłki do każdego z tych krajów będą chronione odpowiednimi gwarancjami, a mianowicie wykorzystaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

5.3 Obiekty zarządzające naszą witryną znajdują się w Wielkiej Brytanii. Komisja Europejska podjęła “decyzję w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony” w odniesieniu do przepisów dotyczących ochrony danych w każdym z tych krajów. Przesyłki do każdego z tych krajów będą chronione odpowiednimi gwarancjami, a mianowicie wykorzystaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

5.4 Dostawy stron trzecich znajdują się w Wielkiej Brytanii LUB w jednym z ich biur i obiektów. Komisja Europejska podjęła “decyzję w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony” w odniesieniu do przepisów dotyczących ochrony danych w każdym z tych krajów. Przesyłki do każdego z tych krajów będą chronione odpowiednimi gwarancjami, a mianowicie wykorzystaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

5.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe przekazywane do publikacji za pośrednictwem naszej witryny lub usług mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu (lub niewłaściwemu wykorzystywaniu) takich danych osobowych przez inne osoby.

 

ZACHOWANIE I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Sekcja 6 określa nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

6.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub do tych celów.

6.3 Przechowujemy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

(a) Dane dotyczące użytkowania będą przechowywane przez minimalny okres 1 roku po dniu 25 maja 2018 r. i przez maksymalny okres 3 lat po dniu 25 maja 2018 r.

6.4 W niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie określić z góry okresów, w których dane osobowe będą przechowywane. W takich przypadkach okres przetrzymywania określimy na podstawie następujących kryteriów:

(a) okres przechowywania danych dotyczących Konta, Danych profilu, Danych usługi, Danych publikacji, Danych zapytania, Danych dotyczących relacji z klientami, Danych powiadomienia, Danych korespondencji zostaną określone na podstawie konieczności ich użycia w celu właściwego zarządzania naszą stroną internetową oraz biznesem i komunikacją z użytkownikami.

6.5 Niezależnie od innych postanowień niniejszego rozdziału 6, możemy zachować dane osobowe użytkownika, gdy takie zatrzymanie jest konieczne dla zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich podstawowych interesów lub podstawowych interesów innej osoby fizycznej.

 

AKTUALIZACJE

7.1 Możemy aktualizować tę politykę od czasu do czasu, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

7.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tej polityce.

7.3 Możemy powiadamiać Cię o istotnych zmianach w tej polityce poprzez e-mail lub poprzez inne dane kontaktowe podane przez Ciebie.

 

TWOJE PRAWA

8.1 W niniejszym punkcie 8 podsumowaliśmy prawa przysługujące Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone, a nie wszystkie szczegóły zostały uwzględnione w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych w celu pełnego wyjaśnienia tych praw.

8.2 Główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

(a) prawo dostępu;

(b) prawo do korekty;

(c) prawo do usunięcia;

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania;

(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

(f) prawo do przenoszenia danych;

(g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; i

(h) prawo do wycofania zgody.

8.3 Użytkownik ma prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także, w przypadku tego, co robimy, dostępu do danych osobowych wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegóły dotyczące celów przetwarzania, kategorii danych osobowych i odbiorców danych osobowych. Upewniając się, że nie naruszamy praw i wolności innych osób, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać uzasadnionej opłacie. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, odwiedzając Moje konto po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej.

8.4 Użytkownik ma prawo do poprawienia wszelkich niepoprawnych danych osobowych dotyczących użytkownika i – uwzględniając cel przetwarzania – do uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

8.5 W pewnych okolicznościach masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych bez nieuzasadnionego opóźnienia. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób; wycofujesz zgodę na przetwarzanie oparte w zgodzie; sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z pewnymi zasadami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie jest do celów marketingu bezpośredniego; a dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone. Istnieją jednak wyjątki od prawa do usunięcia. Ogólne wyłączenia obejmują miejsce, w którym przetwarzanie jest konieczne: w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; za zgodność z obowiązkiem prawnym; lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

8.6 W niektórych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Są to następujące okoliczności: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale wymagane są dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; i wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzaniu, w oczekiwaniu na weryfikację tego sprzeciwu. W przypadku, gdy przetwarzanie zostało ograniczone na tej podstawie, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Przetworzymy je jednak tylko za Twoją zgodą; w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny.

8.7 Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych z przyczyn związanych z daną sytuacją, ale tylko w takim zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w korzystaniu z władzy publicznej nam nadanej; lub celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które naruszają Państwa interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie ma na celu ustanowienie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

8.8 Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowanie do celów marketingu bezpośredniego). Jeśli złożysz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.

8.9 Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych z powodów związanych z daną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

8.10 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

(a) zgoda; lub

(b) że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia kroków na Twoją prośbę przed zawarciem umowy,

a takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo do otrzymywania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. To prawo nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.

8.11 Jeśli uważasz, że nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym zwykle przebywasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia.

8.12 W zakresie, w jakim podstawa prawna naszego przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgodna, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

8.13 Użytkownik może wykonywać swoje prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, przekazując nam pisemne powiadomienie dodatkowo z innymi metodami określonymi w niniejszej sekcji 8.

 

PLIKI COOKIES

9.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

9.2 Pliki cookie mogą być “stałymi” plikami cookie lub “sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do daty ich wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed upływem terminu ważności; Z drugiej strony sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

9.3 Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi z plików cookie.

 

PLIKI COOKIE Z KTÓRYCH KORZYSTAMY

10.1 Używamy plików cookie do następujących celów:

(a) uwierzytelnianie – używamy plików cookie w celu identyfikacji użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej i podczas nawigacji po naszej stronie internetowej;

(b) status – używamy plików cookie, aby pomóc nam ustalić, czy jesteś zalogowany na naszej stronie;

(c) bezpieczeństwo – używamy plików cookie jako elementu środków bezpieczeństwa używanych do ochrony kont użytkowników, w tym do zapobiegania nieuczciwemu użyciu poświadczeń logowania i ogólnie w celu ochrony naszej witryny i usług;

(d) analiza – używamy plików cookie, aby pomóc nam analizować wykorzystanie i wydajność naszej strony internetowej i usług; i

(g) zgody na wykorzystywanie plików cookie – używamy plików cookie do przechowywania preferencji związanych z korzystaniem z plików cookie w sposób bardziej ogólny.

 

PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG

11.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej witryny.

11.2 Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics gromadzi informacje na temat korzystania z witryny za pomocą plików cookie. Informacje zebrane na naszej stronie internetowej służą do tworzenia raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna na stronie: https://www.google.com/policies/privacy/.

11.3 Używamy Hotjar do analizy sposobów interakcji z naszą witryną. Hotjar gromadzi informacje na temat korzystania z witryny za pomocą plików cookie. Informacje zebrane na naszej stronie internetowej służą do tworzenia map ciepła dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Hotjar jest dostępna pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

12.1 Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie i usunięcia plików cookie. Metody mogą się różnić w zależności od przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem poniższych linków:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); i

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2 Blokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

12.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, możesz nie móc korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

 

INFORMACJE O NAS

13.1 Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Meridius Medical Ltd.

13.2 Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 9835594, a nasza siedziba mieści się w 1 The Forrest Units, Hennock Road East, Marsh Barton, EX2 8RU, Exeter, Devon, Wielka Brytania.

13.3 Nasze główne miejsce prowadzenia działalności to 1 The Forrest Units, Hennock Road East, Marsh Barton, EX2 8RU, Exeter, Devon, Wielka Brytania.

13.4 Możesz skontaktować się z nami:

(a) pocztą, pod adresem: 1 The Forrest Units, Hennock Road East, Marsh Barton, EX2 8RU, Exeter, Devon, Wielka Brytania;

(b) korzystając z naszego formularza kontaktowego;

(c) telefonicznie pod numerem +441392829133 lub

(d) przez e-mail, pisząc na: info@meridiusmedical.com.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

14.1 Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych osobowych to, email:  marketing@meridiusmedical.com, numer telefonu: +441392829133